Jak wybrać odpowiednie maski lakiernicze i filtry?

Kiedy my albo nasi pracownicy mamy zamiar wykonywać opryski z zastosowaniem chemicznych środków do ochrony roślin, albo też wykonywać inne zadania, podczas których dochodzi do kontaktowania się z pyłem albo mgłą, istotne znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej maski i właściwych filtrów. Ich prawidłowe użytkowanie ochroni bowiem przed możliwymi zagrożeniami dla naszego zdrowia. Jakie maski lakiernicze można wyróżnić?

Maski lakiernicze – rodzaje 

Można wyróżnić różne typy masek lakierniczych: 

  • maski przeciwpyłowe – chronią przed areozolami, takimi jak, chociażby włókna, mgła czy pył. Dostępne są w trzech różnych klasach ochrony, to znaczy FFP3, FFP2 oraz FFP1. Maski typu FFP1 mają do zaoferowania niską ochronę, zaś maski typu FFP3 najwyższą ze wszystkich, 
  • półmaski – przylegają bardzo dokładnie do twarzy, dzięki temu ryzyko powstania nieszczelności jest niewielkie, a zatem poziom zaoferowanej ochrony może być wyższy. Można ją stosować wraz z ochronnymi okularami celem ochrony oczu przed ewentualnymi rozpryskami,
  • maski pełnotwarzowe – tego typu maski osłaniają również oczy i potrafią zapewnić wysoki komfort użytkowania. Dzięki czemu są odpowiednie do długotrwałego użytkowania. Maski pełnotwarzowe https://www.dlalakierni.pl/maski-lakiernicze używane są do pracy ze szkodliwymi albo drażniącymi substancjami. 

Filtry

Zanieczyszczenia mogą się pojawiać pod różną postacią –  na ogół w postaci aerozolu (pyły/cząstki stałe), jak również gazów (pary, gazy). Możliwy będzie wybór między filtrami ochraniającym i przed jedną z tychże postaci albo połączenie ich obu.

Dlatego tak istotne pozostaje dobranie właściwego filtra, żeby ochrona mogła być optymalną. Cząstki stałe pod postacią różnych dymów, włókien, pyłów czy też mikroorganizmów (zarodniki, grzyby, bakterie, wirusy), jak i nawet mgieł.